about

Ereb Altor Gävle, Sweden

Scandinavian metal in the vein of Bathory
www.erebaltor.com

contact / help

Contact Ereb Altor

Streaming and
Download help

Track Name: Völuspá
Rym far från öster
på arm håller skölden
i jättevrede vrider
världsormen sig
ormen piskar vågen
och örnen skriar
sliter lik, blek om näbben
och Naglfar lossnar

skeppet far från öster
över sjön skall Muspells
ledung komma
och Loke styr
vidunders yngel
med ulven kommer
med dem är Byleipts
broder i följe
Surt far från söder
med svedjande låga
stridsgudars sol
av svärdet skiner
stenberg störta
det stupar jättekvinnor
trampa dödingar Hels väg
och himmelen rämnar
ett andra lidande
för Lin då kommer
när Oden går
mot ulven att strida
och Beles bjärte
bane mot Surt
falla då skall
Friggs älskade
Garm nu skäller gräsligt
framför Gnipahålan
fjättern skall brista
och fri blir ulven
då kommer segerfaderns
son, den väldige
Vidar, att strida
mot valplatsens odjur
på jättesonen
till hjärtat svärdet
med handen han stöter
hämnad är då fadern
då kommer Lodyns
lysande ättling
Odens son
går mot ormen att kämpa
i vrede denne dräper
värjaren av Midgård
från sitt hem all draga
döda hädan
nio fjät döende
går Fjorgyns son
fram från ormen
som ofrejd ej fruktar
solen börjar svartna
jord sänkes i havet
från fästet falla
flammande stjärnor
upp ångar imma
och elden lågar
hettan leker högt
mot himlen själv
Garm skäller gräsligt
framför Gnipahålan
fjättern skall brista
och fri blir ulven
Track Name: En synd svart som sot
hör mitt kvävda skrik
från underjordens rand
så skört så kallt så sorgset
som från en bortglömd tid
jag ska förtälja min historia
hur mitt öde blev beseglat
det fruktansvärda dåd
min själ kan ej få frid
min bane var livets moder
skammens makt tvingade mors vassa kniv
det var en kvalens dag
en synd svart som sot
jag blev aldrig döpt
aldrig smaka livets dryck
min vedergällning skall drabba hårt
syndens pris skall bliva värdigt min själ
hennes blod, mitt blod i arv
moder min, skärselden kommer locka dig varm
ge mig ett namn
ge mig min frid
begrav min kropp
i den svartaste jord
oönskad och bortglömd
svälter, ruttnar, skriker
tystnaden kväver mig
jag lämnar min kropp
var är livets dryck
hjälp mig finna källan
blod från kärnan
livets blod blir dött
min bane var livets moder
skammens makt tvingade mors vassa kniv
Track Name: Av blod är jag kommen
mot män segrar män
mot vapen segrar vapen
åt gudar finnes blot
mot trolldom finnes sejd
mot olycka och svek finnes intet
min väg min framtid vävd av nornor tre
i mörkaste mönster svärtat av blod
svärtat av blod
förevigt snärjd av svekets och våldets garn
av blod är jag kommen och blod skall jag ta
tills jag möter den enögde Allfadern
förevigt snärjd av synden och våldets garn
av blod är jag kommen och blod skall jag ge
tills jag möter den enögde Allfadern
aldrig förråder jag Gudarna mina
männen med kors min klinga skall känna
männen med kors, ni kan aldrig rämna min tro
känn kölden vid Nifelheims mörka strand
eder livslåga falnar och ormen blir mätt
känn kölden vid Nifelheims mörka strand
eder livslåga falnar och ormen blir mätt
Ormen blir mätt
förevigt snärjd av svekets och våldets garn
av blod är jag kommen och blod skall jag ta
tills jag möter den enögde Allfadern
förevigt snärjd av synden och våldets garn
av blod är jag kommen och blod skall jag ge
tills jag möter den enögde Allfadern
min kamp mot de som bringade kristendom till min mark blevo lång
på det nionde året av blodspillan uteblev min lycka
övermannad av män som en gång var av de mina
de som svek och vände Gudarna ryggen för att följa Hvite Krist
må de förtäras vid Nifelheims strand av ormen så kall
skymingen rasar i vindlande fart
Alllfader, jag är redo
visa mig Valhall
natten är kommen, nu skall jag dö
Track Name: The rite of Kraka
the new fullmoon is on the rise
it’s the night before the meeting
the knife is cold in my hand
as I read my galders silently within
the night of fertility is here
the shadow of the hawthorne devoured
by the night as I prepare
clouded fullmoon painting the sky
relentless it stands
the towering stone of Kraka
a circle of fires burn this night
naked bodies in the flickering light
an orgie of lust
a theatre of flesh
born by earth, water, fire and blood
naked flesh in the flickering light
a blot in the night for new life to come
they carry me up on the hill
they place me on the stone so old
two goats hanging upside down
above the stone of Kraka
the rite of Kraka
my voice is clear as ice:
“for the first you must walk through earth”
and they naked will crawl on the ground
“for the second you must walk through water”
and the naked will enter the cold brook
until their hair will follow the stream
“for the third you must walk through fire”
and the naked will run through the fires of Kraka
my knife slits the throats of the goats as I silently repeat my galders
the blood of the two goats in two streams on each side of the stone
the naked must complete nine circles around the stone
and lick the blood of the goats nine times
an orgie of lust
a theatre of flesh
born by earth, water, fire and blood
naked flesh in the flickering light
a blot in the night for new life to come
Track Name: Ulfven
i natt jag drömde om den svartaste hingst med blod över bogarna i månens sken
dödens skepnad så högrest och stark pekar på mig i fullmånens sken
priset för att blidka han som tar liv, min mänskelighet måste förgås
och i nio de år mina drömmar ska lida, döden i nio år jag förbida
månen från drömmen på natthimlens kind
min livslåga fladdrar i iskall vind
hundarna under hans styre mig drev för att dansa så lätt med bockfot så skev
i månens benvita iskalla glans att ingå förbund i bockfotens dans
ett avtal av bojor stöpta i blod, den smalaste stig jag beträda med mod
hans falska tunga förgiftar mitt sinn
snärjd av den oro som vuxit sig stinn
han gav mig blodets törst när fullmånen på himlen är störst
men vad är ett mänskoliv värt när den onde själen förtärt
när fullmånen högt i natthimlen stå jag smyga i skepnad av ulfven den grå
driven av en hunger så stark, blodet det droppar och färgar min mark
en enslig stig av de mörkaste spår, som ulfven jag smyger i buskar och snår
säg mig vad är ett mänskoliv värt när den onde själen förtärt
Track Name: Wolfcurse
with the sharpest of knives
and the power of wrath is guiding my hands
I cut her precious unborn out
the unborn that carry the blood of the wolf
the wolf that took my loved one’s life
and forced me to drink the blood of my child
I must end the bloodline before the sun rises again
before the last beat of the heart
I must end the curse of my birth
but my light is lost
forever lost
devoured by my darkness
blood is colouring the soil black
will I ever feel alive again
the heart of the unborn devoured
the evil must be dispelled
the evil that devoured me
my mother’s darkest deed
I can see my reflection in the blood
I am the wolf
I can see the return of my long lost shadow
reminding me of my darkest night foreveremore
Track Name: Gleipnir
he was one of the three
born in the forest of iron
from the bloodline of Jotun
the prophecy was told that the three
will bring the end to this world
his sister was sent to the land of the dead
his brother thrown into the sea until the end of days
the eldest of the three in Asgard he thrived and grew to the Jotun of wolves
insidious and strong he spread fear into the heart of the Gods

spawned to end this world
now too strong to kill
the Gods must chain the wolf
with a chain unbreakable
Glepnir the magic chain by the dark dwarves from the land of the black elves
will chain the eldest son of Loki, the wolf of wolves until the end of days
Gleipnir made of
the sound of a cat`s feet
the roots of a mountain
the sinews of a bear
the beard of a woman
the breath of a fish
the spit of a bird
Track Name: Bloodline
oh, Father
I sit by your side
last winter coloured your hair white
once so strong
wisdom still shines within your grey eyes
night will come
the last journey is ahead
with no oars nor sail but with fire which carry you on your way
oh, Father
I will make you proud
watch me from the hall up high
guide me on my journeys to come
be the wind that guide my spear and my sail
I will keep our bloodline alive from Father to Son
my courage to strike when I need to strike
I was born to lead, like you once did
gain the power of the runes
oh, Father
I will make you proud
watch me from the hall up high
I will give blood to the God of war
and Freja will shelter my young ones
sacrifice to the God of thunder
spare me from the wind and the rain
I see a great battle to come
it’s in my dreams at night
a cold winter morning
the disc of night still shining
the mist rising from the field
forests of spears on the hill
die in glory or prevail in glory
I will not be afraid this day
I know you’ll always watch over me
oh, Father
I will make you proud
the God of war will see me
my sword will be held up high